19 Listopada Światowy Dzień Toalet

Światowy Dzień Toalet został oficjalnie uchwalony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2013 r. Starania o ustanowienie tego święta podjęła powołana w 2001 r. w Singapurze Światowa Organizacja Toaletowa, która za cel obrała sobie zapewnienie mieszkańcom Ziemi powszechnego dostępu do toalet i podwyższenie ich standardów.

Święto 19 Listopada dedykowałbym w Polsce Markowi Kotańskiemu twórcy Monaru i Markotu oraz organizator wielu przedsięwzięć jednym z nich było czyszczenie Toalet publicznych

Ciekawostki:

Smutna prawda 1/3 mieszkańców Ziemi nadal nie ma dostępu do toalety.

25 Wrzesnia Światowy Dzień Farmaceuty

Światowy Dzień Farmaceuty obchodzony jest od 2010 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Farmaceutów Tureckich. Data obchodów upamiętnia powstanie Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej 25 września 1912 roku. Celem święta jest pokazanie pozytywnego wpływu farmaceutów na nasze zdrowie.

Światowy Dzień Sybiraka

Światowy Dzień Sybiraka przypada na 17 września w rocznicę napaści rosyjskiej na Polskę. W Szymbarku odbywa się zjazd Sybiraków z całego świata. Jest to okazja do wspólnych rozmów, jak i przypominania losów zesłańców