26 Stycznia obchodzimy światowy dzień Celnictwa

26 Stycznia obchodzimy dzień celnictwa

Biblijny celnik (grecki telones) nie tylko odpowiadał za ściąganie opłat celnych, lecz pobierał wszelkie świadczenia należne władzom. W czasach Jezusa na to stanowisko powoływano w drodze przetargów bogatych przedsiębiorców lub właścicieli ziemskich, którzy wpłacali właściwym urzędnikom podatkowym określoną sumę, a następnie starali się ją odzyskać z jak najwyższym procentem stanowiącym ich zarobek.  (za: ks. Artur Malina, Gość Niedzielny Nr 43/2004)

Święto to jest związane z międzynarodową organizacją, Światową Organizacją Ceł-Radą Współpracy Celnej, której inauguracyjna sesja odbyła się w Brukseli 26 stycznia 1953 roku.

26 stycznia - światowy dzień celnika

19 Listopada Światowy Dzień Toalet

Światowy Dzień Toalet został oficjalnie uchwalony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2013 r. Starania o ustanowienie tego święta podjęła powołana w 2001 r. w Singapurze Światowa Organizacja Toaletowa, która za cel obrała sobie zapewnienie mieszkańcom Ziemi powszechnego dostępu do toalet i podwyższenie ich standardów.

Święto 19 Listopada dedykowałbym w Polsce Markowi Kotańskiemu twórcy Monaru i Markotu oraz organizator wielu przedsięwzięć jednym z nich było czyszczenie Toalet publicznych

Ciekawostki:

Smutna prawda 1/3 mieszkańców Ziemi nadal nie ma dostępu do toalety.

25 Wrzesnia Światowy Dzień Farmaceuty

Światowy Dzień Farmaceuty obchodzony jest od 2010 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Farmaceutów Tureckich. Data obchodów upamiętnia powstanie Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej 25 września 1912 roku. Celem święta jest pokazanie pozytywnego wpływu farmaceutów na nasze zdrowie.

Światowy Dzień Sybiraka

Światowy Dzień Sybiraka przypada na 17 września w rocznicę napaści rosyjskiej na Polskę. W Szymbarku odbywa się zjazd Sybiraków z całego świata. Jest to okazja do wspólnych rozmów, jak i przypominania losów zesłańców