19 Listopada Światowy Dzień Toalet

Światowy Dzień Toalet został oficjalnie uchwalony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2013 r. Starania o ustanowienie tego święta podjęła powołana w 2001 r. w Singapurze Światowa Organizacja Toaletowa, która za cel obrała sobie zapewnienie mieszkańcom Ziemi powszechnego dostępu do toalet i podwyższenie ich standardów.

Święto 19 Listopada dedykowałbym w Polsce Markowi Kotańskiemu twórcy Monaru i Markotu oraz organizator wielu przedsięwzięć jednym z nich było czyszczenie Toalet publicznych

Ciekawostki:

Smutna prawda 1/3 mieszkańców Ziemi nadal nie ma dostępu do toalety.