Przysłowie w dniu Jacka

 

  • „Gdy na Jacka pogodnie, suche w jesieni dnie”
  • „Jeśli na Jacka nie panuje plucha, to pewnie zima będzie sucha”
  • „Ze wszystkich świętych najlepszy Jacek, bo kto żyje dostał placek”