1 Październik Międzynarodwy Dzień Osób Starszych

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych przypada na 1 października.
Święto to uchwaliło 14 grudnia 1990 roku na zgromadzeniu Ogólnym ONZ.
Celem tego święta jest przełamanie różnych barier co do osób w podeszłym wieku i ludzi starszych oraz problemów związanych z starzeniem się, a także wyeliminowanie dyskryminacji seniorów w pracy, placówkach medycznych itp.